დაგვემატა Bona Classic (5 ლიტრიანი პარკეტის გრუნტი)
პრაიმერი ღია შეფერილობის ხისთვის. გამოირჩევა მაღალი კონცენტრაციით, რაც საუკეთესო შედეგის მიღებაში გვეხმარება. არის მარტივი გამოსაყენებელი და არაა მიდრეკილი სიყვითლისკენ. შეიძინეთ >> Bona Classic
X