ზუმფარა გერმანული აპარატისთვის (შკურკა).

ზუმფარა გერმანული აპარატისთვის (შკურკა).

3.00

ქეჩა დისკოვანი მანქანისთვის ფერადი ზეთის დასატანად, მწვანე – პირველადი და იასამნისფერი – მეორადი დატანისთვის.
X