კოპიტი COUNTRY VANILLA MATT 3S (სამშრიანი პარკეტი)
X