დაგვემატა 5 ლიტრიანი პარკეტის ლაქი Neopur NL50 Europa
1 კომპონენტიანი პარკეტის ლაქი.წყლის ბაზაზე დამზადებული.საშუალო დატვირთვის იატაკებისთვის.დამზადებულია გერმანიაში.მოცულობა 5 ლიტრი.
X